Inventarisatie klachten collectief vervoer

Vermoedelijk heeft u al kennis genomen van de gesignaleerde problemen met het collectief vervoer zoals in de regionale media uitgebreid is weergegeven.
Onlangs is er overleg gevoerd tussen de gemeente Almere en aan aantal organisaties die geregeld gebruik maken van de deeltaxi.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr.4 juli/augustus - 2016

In deze nieuwsbrief

  • Gemeenten moeten onder de nieuwe Wet Wmo de huishoudelijke hulp leveren die nodig is.
  • Stadswandeling “toegankelijkheid” voor mensen met een beperking door het centrum van Almere
  • Ongehinderd door het leven
  • Inventarisatie klachten collectief vervoer

Downloaden pdfnieuwsbrief-nr-4-2016.pdf

Ratificatie VN­Verdrag

VN­verdrag voor mensen met een handicap treedt in werking in Nederland

Eindelijk! op 14 juli treedt het VN­verdrag voor mensen met een handicap in Nederland in werking!! Bijna alle landen van de wereld werken samen in de Verenigde Naties (VN). De VN legt regels vast in verdragen die de gelijke behandeling van verschillende groepen veilig moeten stellen.

Lees meer...

Stadswandeling op TV Omroep Flevoland maandag 27 juni

Vandaag hebben we met de scootmobielers Catharina Pronk en Hans Hobijn voor de tv opnamen gemaakt naar aanleiding van onze stadswandeling in mei. We hebben een aantal knelpunten gedemonstreerd en ook was er een kort interview met Leo Broekhuis. Allemaal kijken dus.

Gemeenten moeten onder de nieuwe wet Wmo de huishoudelijke hulp leveren die nodig is

Gemeenten moeten onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de huishoudelijke hulp leveren die nodig is. Ze mogen niet zeggen dat ze er te weinig geld voor hebben of dat huishoudelijke hulp niet onder de wet valt. Dat blijkt uit de uitspraak die de Centrale Raad van Beroep in drie zaken heeft gedaan.

Verder zegt de raad dat gemeenten onder de oude Wmo gemaakte afspraken alleen mogen aanpassen als er maatwerk wordt geleverd, als "objectief en onafhankelijk onderzoek" is gedaan naar de tijd die iemand nodig heeft om een huis schoon en leefbaar te houden. Zo niet, dan blijven de afspraken gelden die voor de invoering van de nieuwe Wmo in 2015 met aanvragers zijn gemaakt.

Lees meer...

Nieuwsbrief nr.3 mei - 2016

In deze nieuwsbrief

  • VN-verdrag: feest in de Eerste Kamer
  • Feestelijke uitreiking 20e SOGA “Drempel”
  • Voordelige huishoudelijke hulp voor Almeerse mantelzorgers via dienstenvouchers
  • Zonnebloemauto ook in Almere
  • Parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart in Almere
  • Supportbeurs 2016

Downloaden pdfnieuwsbrief nr.3 - 2016.pdf

SOGA Nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op de SOGA Nieuwsbrief door gebruik te maken van het CONTACT formulier met vermelding ABONNEMENT NIEUWSBRIEF, voor het formulier
klik hier.

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO, lees hier voor meer informatie.

SOGA Activiteiten

Klik op een van onderstaande regels voor meer informatie.

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere
T: 036-533 83 50
E:
Open op maandag van
9.00 tot 12.00 uur, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur,
op woensdag van 9.30 tot 13.00 uur.

Copyright © 2018 Stichting SOGA
0
Gedeeld