Respijtzorg is tijdelijke overname van mantelzorgtaken, waardoor mantelzorgers tijd voor zichzelf hebben en op adem kunnen komen.

CMOFlevo

Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand* uit hun directe omgeving. De vraag naar zorg uit de eigen omgeving neemt toe. Dan is respijtzorg nodig voor zorgvragers zodat mantelzorgers respijt hebben.
Er is respijtzorg binnen- en buitenshuis mogelijk.

Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland doet momenteel onderzoek onder mantelzorgers om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot respijtzorg. We willen onder andere weten:
·         wat voor soort respijtvoorziening(en) u heeft ingeschakeld
·         wat uw mening is over de kwaliteit van het huidige respijtaanbod
·         hoe tevreden u bent met de voorziening die u afneemt
·         of u behoefte heeft aan een andere vorm van respijtzorg
·         hoe u het beleid rondom respijtzorg beoordeeld.

We vragen u om aan dit onderzoek deel te nemen door op deze link te klikken:
https://nl.surveymonkey.com/r/L88GHT7

Het onderzoek is volledig ANONIEM. U hoeft uw naam niet te vermelden. De gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.
U vraagt zich af, wat we met de gegevens doen. Wij verzamelen deze gegevens om te laten zien aan beleidsmakers, uitvoerders en aanbieders waar uw behoefte als mantelzorger ligt. En of het huidige aanbod aansluit op uw wensen.
Kent u iemand die ook mantelzorger is in Flevoland en die graag wil deelnemen aan dit onderzoek?
Stuur gerust de link van het onderzoek naar mantelzorgers die aan dit onderzoek willen meewerken.

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

* ook het zorgen voor een kind behoort tot mantelzorg: bijvoorbeeld een kind met autisme, chronische ziekte,  een lichamelijke- en/of psychische beperking.

SOGA Nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op de SOGA Nieuwsbrief door gebruik te maken van het CONTACT formulier met vermelding ABONNEMENT NIEUWSBRIEF, voor het formulier
klik hier.

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO, lees hier voor meer informatie.

SOGA Activiteiten

Klik op een van onderstaande regels voor meer informatie.

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere
T: 036-533 83 50
E:
Open op maandag van
9.00 tot 12.00 uur, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur,
op woensdag van 9.30 tot 13.00 uur.

Copyright © 2018 Stichting SOGA
0
Gedeeld